Klubin Strategia

Eversti Johan August Sandels kysyi nuorelta Suomen sodan luutnantilta
mikä on strategian ja taktiikan ero

" Strategia on se , että pyrin puheillenne
päivittäin oppiakseni hyväksy upseeriksi "
vastasi luutnanatti ja jatkoi "taktiikka on se , että teen sen aina päivällisen aikaan"

"Hyvin sanottu kapteeni ", nyökkäsi Sandels hörpäten tuopista pehmeää olutta  

LIONS CLUB SIILINJÄRVI SANDELS RY
STRATEGIA 2019-2022

Klubin tarkoituksena on edistää Lions-arvojen,-etiikan ja –periaatteiden toteutumista sekä kannustaa jäseniään yhteiseen hyväntekeväisyystoimintaan ja sivistymiseen ilman henkilökohtaista edun tavoittelua. 

Perusarvojamme ovat :

Ihmisläheisyys

Palvelutoimintamme kohdistuu yksilöihin, perheisiin ja yhteisöihin. Haemme toiveita ja ajatuksia lähiyhteisöstä kohdentaaksemme tukemme sitä tarvitseville. Olemme esillä eri tavoin paikkakunnalla.

Suvatsevaisuus 

Edistämme tasa-arvoa ihmisten keskuudessa ja torjumme ihmisten syrjinnän ilmiöitä. Luomme rakentavaa yhteishenkeä klubissa, muiden klubien kanssa ja paikkakunnan yhteisöjen kanssa.

Palveluhalu - talkoohenki 

Hyvin perinteinen suomalainen yhdessä tekeminen on voimaamme. Yhdessä tehdyt aktiviteetit ovat klubin eläväisintä toimintaa jäsenille ja näkyvää työtä lähiyhteisössä. Jokainen jäsen ja puoliso osallistuu mahdollisuuksiensa, osaamisensa ja voimavarojensa mukaisesti klubin palveluaktiviteetteihin ja toiminnan tukemiseen. Osallistumiselle ei ole mittatikkua mutta osallistumistunne lämmittää.

Paikallisuus

Kohdistamme palvelumme ja avustuksemme paikallisesti valtaosaltaan. Paikallisuus tarkoittaa tärkeysjärjestyksessä Etelä-Siilinjärven aluetta, Siilinjärven kuntaa ja Lions- liiton K-piirin aluetta. 

Kansainvälisyys 

Osallistumme Suomen Lions-liiton ja Lions Club International`n nimeämiin kansainvälisiin projekteihin klubin voimavarojen puitteissa sekä nuorisovaihtoon ja kummilapsitoimintaan.

Luotettavuus 

Olemme luotettavia harkitessamme ja päättäessämme avustus- ja palvelutoiminnoista. Teemme sen minkä lupaamme. Luotamme myös toisiimme tehtävien hoidossa.

Strategia tavoitteet :

1. Klubi on jäsenmäärältään riittävän suuri puolisot mukaan lukien aktiivisen palvelu- ja avustustyön toteuttamiseen. Klubin yhteishenki on hyvä ja elävä. 
2. Klubi toimii vuorovaikutuksessa lähiyhteisössään yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa. Aito yhteys paikallisesti luo perustan osuvalle palvelu- ja auttamistyölle. Kansainvälisessä avustustyössä luotamme Suomen Lions-liiton ja Lions Club International`n kohdevalintoihin.
3. Klubin toiminta on suunniteltua, osaavaa, Lions-periaatteita noudattavaa ja jäsenistöään sekä puolisoita kehittävää. 

Etsi