Lions Quest

Tietoa kasvattajille 

 • Lions Quest –ohjelmat toimivat opettajan apuna ja tukena 
 • arvokasvatuksesta
 • terveyskasvatuksesta
 • opetusmenetelmien monipuolistamisesta
 • yrittäjyyskasvatuksessa ja ennen kaikkea
 • elamantaitojen antamisessa

Lions Questa -ohjelma on tehty tutkimus Jyväskylän yliopistossa 20027-2008 professori Tari Lintusen ja LiT Marjo Kuuselan johdolla. Tutkimuksessa selvitettiin Questin vaikutuksia . Niistä todettiin mm seuraavaa

Oppilaat pitävät tunneista , koska

 • ne ovat erilaisia
 • ne ovat toiminnallisa
 • oppisisällöt ovat " oikeita asioita
 • ilmapiiri tunneilla on myönteinen
 Opettajien oppitunneilla tekeminen havaintojen mukaan oppilaiden

 • empation taito
 • taito ilmaista tunteita
 • taito keskustella avoimemmin ja syvällisemmin
 • taito käyttää Lions Quest -tunneilla opittuja taitoja omassa arkielämässä ovat kehittyneet
 • turvallisuus , yhteishenki , yhteistyötaidot ja välittävä ilmapiiri paranivat
 • kiusaaminen väheni
 • oppilaiden välinen kannustaminen ja tukeminen lisääntyivät

Opetttajat kokevat , että Lions Quest - ohjelma on

 • täydentänyt ja tukenut oppettajuutta
 • antanut uusia työtapoja
 • auttanut kohtaamaan opppilaita kokonaisina ihmisinä
 • tuonut helpotusta ongelmien ratkaisuun
 • lisännyt ymmärrystä ryhmäprosessista ja turvallisen ryhmän luomisesta
 • syventänyt itsetuntemusta sekä oppilastuntemusta
 • auttanut olemaan aitona ihmisena opetustilanteessa
 • antanut voimaa jaksaa opetustyötä
 • antanut välineitä opettajien väliseen yhteistyöhön ja vanhempien kohtaamiseen 
Kiinnostaako ? Ota rohkesti yhteyttä paikalliseen lionsklubiin 

 Siilinjärvellä  Lions Club Siilinjärvi Sandels, Lions Club Siilinjärvi ja
 Lions Club Siilinjärvi Tarina   

Lions Club Siilinjärvi Sandels 
 Lauri Hallikainen 
s-posti lauri.t.hallikainen@dnainternet.net

LC Siilinjärvi Tarina 
Kaisa Helve  
kaisa.helve@gmail.com

Lions Quest

Opettajat ohjelma 

Lions Quest


Etsi