Nuorisovaihto

Nuorisovaihto / Memi Voutilainen 
Video hänen matkastaan Taiwaniin 

Rautavaaran kansanvälinen nuoriso leiri 2023 

Rautavaaran Metsäkartanolla 300723-060823 järjestettiin kansainvälinen Lions-nuorisoleiri. Leirille osallistui 24 nuorta. Järjestelyistä huolehtivät Siilinjärven klubit päävastuun.

Lions nuorisovaihto

LIONS NUORISOVAIHTO
Lions-nuorisovaihto on 17-21 -vuotiaiden nuorten lyhytaikaista, kesäaikana tapahtuvaa, eri maiden elämään ja kulttuuriin tutustuttavaa toimintaa. Se koostuu tyypillisesti perhejaksosta ja kansainvälisestä nuorisoleiristä. Vaihdon kokonaiskesto (perhe + leiri) on Euroopan maiden kesken tapahtuvassa vaihdossa noin 3 viikkoa ja eri maanosien välisissä vaihdoissa noin 4-5 viikkoa. Kansainväliset nuorisoleirit, joihin osallistuu nuoria useista maista, kestävät tyypillisesti noin 7-11 päivää. Uutena on tullut mukaan myös pelkkä leiriosuus, sillä monissa maissa on haasteena löytää isäntäperheitä.
 Perhejakson aikana nuori asuu kohdemaassa yhdessä tai useammassa perheessä perheenjäsenen tavoin. Tällöin hän näkee ja omakohtaisesti kokee kyseisen maan arkipäivän elämää ja tapoja. Hyvin usein isäntäperhe tutustuttaa nuorta lähiympäristöönsä normaalia arkielämää runsaammin. Leirijakson aikana nuorilla on tilaisuus tutustua muiden kuin kohdemaan nuoriin ja heidän elämäänsä. Tyypillisesti leireillä on nuoria n.20 maasta. Järjestetyn ohjelman lisäksi leirien tärkeä anti on nuorten keskinäinen toiminta ja sitä kautta tutustuminen toisiinsa. Nuorisovaihdossa nuoret ja perheet sekä nuoret keskenään solmivat usein elinikäisiä ystävyyssuhteita yli rajojen.

 Nuorisovaihto on kaksisuuntaista. Suomesta lähtee vuosittain noin 200 nuorta ja tänne saapuu 140 nuorta. Suomella on lions-nuorisovaihtoa noin 40 maan kanssa. Lähinnä Australiasta ja Malesiasta on Suomeen tullut vuosittain muutama nuori joulu-tammikuussa.
Lähettävä lionsklubi tukee useimmiten nuoren vaihtoa taloudellisesti. Tästä ei kuitenkaan ole mitään sääntöä, vaan se on aina sovittava erikseen nuoren, hänen perheensä ja kyseisen lionsklubin kanssa. Klubeissa voi olla erilaisia sääntöjä nuorisovaihtoon hyväksymiseksi ja vaihdon tukemiseksi, mm. sosiaalinen kriteeri hyväksyä vain nuoria, joilla ei muuten ole mahdollisuuksia matkustamiseen. 
Lähettävä lionsklubi on vastuussa vaihtoon lähettämisestä ja vastaanottava klubi (klubit) on vastuussa nuoren oleskelusta kohdemaassa. Kyseessä ei siis ole pelkkä stipendin antaminen nuorelle.

Keskeiset säännöt ja edellytykset
Nuoren on sopeuduttava kohdemaan elämään ja tapoihin.  Nuoren on tultava toimeen englannin tai kohdemaan kielellä.  Nuorella on oltava matkavakuutus, myös vastuuvakuutus. 
Nuori ei saa kohdemaassaan tehdä luvatta omia matkoja ja hänen tulee vaihdon päätyttyä palata kotimaahan, ellei asiasta ole kirjallisesti sovittu ennen vaihtoa. 
Alkoholin ja tupakoinnin suhteen on noudatettava kohdemaan antamia ohjeita ja hakemuksessaan ilmoittamia tietoja. 

Hakeutuminen nuorisovaihtoon tai isäntäperheeksi

Hakeutuminen nuorisovaihtoon tai isäntäperheeksi Suomeen saapuvalle nuorelle tehdään aina paikallisen lionsklubin kautta.

Siilinjärveläisten lions-klubien nuorisovaihtajat 2024-2025

LC Siilinjärvi Sandels  Jukka Aho  ahojuk@yahoo@com

LC Siilinjärvi Heikki Helve, heikki.helve@sakky.fi 

LC Siilinjärvi Tarina Helvi Miettinen, helvi.miettinen@ra-toimisto.fi 

N U O R I S O V A I H T O K E S Ä L L Ä 2024
Toteutuu 
Etsi